20. lipanj 2017. | Autor: [email protected]

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene pretežito proizvodno industrijske djelatnosti na k.č.br. 9145/1, k.o. Varaždin

Uvid u spis predmeta može se izvršiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Varaždin, Petra Preradovića 10 u: Utorak, 04.07.2017. u 10:00 sati