07. travanj 2015. | Autor: [email protected]

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine - Farma Vrček

Rok za predaju: Ponedjeljak, 20.04.2015. do 10:00 sati

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine - gradnja TS 10(20) 0,4 kV, "Farma Vrček", priključni dalekovod 10 (20) kV i nn priključak u Črncu Biškupečkom.