28. travanj 2016. | Autor: [email protected]

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Rok za predaju: Petak, 06.05.2016. do 09:00 sati

Uvid u spis predmeta: Dana 06.05.2016. u 9:00 sati na lokaciji Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Varaždina, Petra Preradovića 10 (prizemlje)