09. veljača 2016. | Autor: [email protected]

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za Tehnološki park 2

Rok za predaju: Ponedjeljak, 22.02.2016. do 10:00 sati

 

Napomena: Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22. veljače 2016. godine u 10:00 h

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - Tehnološki park Varaždin - Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV-CKOIE) i uređenje okoliša, 3. skupine