28. ožujak 2017. | Autor: stjepan.slunjski@varazdin.hr

Javni poziv za uvid u spis predmeta, nogometni klub Plitvica Gojanec, HR-42000 Gojanec, Plitvička 30

Uvid u spis predmeta može se izvršiti na lokaciji Varaždin - Preradovićeva 10 u: Četvrtak, 06.04.2017. u 10:00 sati