28. ožujak 2017. | Autor: [email protected]

Javni poziv za uvid u spis predmeta, nogometni klub Plitvica Gojanec, HR-42000 Gojanec, Plitvička 30

Uvid u spis predmeta može se izvršiti na lokaciji Varaždin - Preradovićeva 10 u: Četvrtak, 06.04.2017. u 10:00 sati