31. kolovoz 2016.

Javni poziv za uvid u spis predmeta KTC proizvdnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d.

Rok za predaju: Utorak, 13.09.2016. do 09:00 sati

Javni poziv za uvid u spis predmeta KLASA: UP/I-361-03/16-01/000074, URBROJ: 2186/01-08/6-16-0004 od 31. kolovoza 2016. godine, 

Tekst Javnog poziva

sukladno članku 116. Stavka (1) Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13):

"Ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina, stranke se radi uvida u spis predmeta pozivaju javnim pozivom koji se objavljuje na oglasnoj ploči tijela graditeljstva i na njegovim mrežnim stranicama, a upravno tijelo poziv izlaže i na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola."