16. listopad 2018.

Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza za školsku/akademsku godinu 2018./2019. za studente i učenike srednjih škola

Rok za predaju: Ponedjeljak, 29.10.2018. do 23:59 sati

Javni poziv za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) za 2018./2019. školsku/akademsku godinu

Zaključak o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata s područja Grada Varaždina za 2018./2019. školsku/akademsku godinu

 

Prijavnica se ispunjavala online do zaključno 29. listoapada 2018. godine te je prijavnicu pristiglu na e-mail potrebno isprintati, potpisati i zajedno s natječajnom dokumentacijom dostaviti do 31. listopada 2018. godine (žig na pošiljci) preporučenom poštom ili osobno (do 13 sati) na adresu: 

 

Grad Varaždin

Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport

(za prijevoz - ne otvaraj)

Petra Preradovića 10

42000 Varaždin

 

POTREBNI DOKUMENTI UZ PRIJAVNICU KOJE JE POTREBNO POSLATI POŠTOM ILI DOSTAVITI OSOBNO: 

UČENICI:

  • Potvrda o prebivalištu (preslika) ili osobna iskaznica (preslika)
  • Potvrda srednje škole o upisu u 2018./2019. školsku godinu
  • Preslika kartice ili ugovora s poslovnom bankom o žiro računu

STUDENTI:

  • Potvrda o prebivalištu (preslika) ili osobna iskaznica (preslika)
  • Potvrda visokog učilišta o upisu u 2018./2019. akademsku godinu
  • Preslika kartice ili ugovora s poslovnom bankom o žiro računu