14. listopad 2022.

Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 15. studenog 2022. godine, a rok za predaju je: Subota, 31.12.2022. do 23:59 sati