26. listopad 2021.

Javni poziv za sufinanciranje troškova izlagačima s područja grada Varaždina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2021.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno u pisarnicu Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1, do: Petak, 26.11.2021. do 12:00 sati