06. studeni 2018.

Javni poziv za sufinanciranje troškova izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2018

Krajnji rok za dostavu prijava: Petak, 07.12.2018. do 12:00 sati