06. prosinac 2023.

Javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko - turističkih manifestacija na području grada Varaždina u 2023. godini

Rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave: Petak, 15.12.2023. do 12:00 sati