04. listopad 2013.

Javni poziv za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata s područja Grada Varaždina

Rok za predaju: Petak, 25.10.2013. do 18:00 sati