24. studeni 2023.

Javni poziv za Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja u 2023. godini

Rok prijave: Ponedjeljak, 11.12.2023. do 12:00 sati