14. kolovoz 2012.

Javni poziv za subvencioniranje dijela redovne kamate na postojeće poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika na području grada Varaždina