07. lipanj 2023.

Javni poziv serviserima/prodavačima bicikala za sudjelovanje u provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikala u 2023. godini

Rok za predaju: Srijeda, 21.06.2023. do 12:00 sati

Prijave na ovaj Javni poziv mogu se podnijeti na službenom obrascu do srijede 21. lipnja 2023. godine do 12 sati bez obzira na način dostave, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava za subvenciju bicikala – ne otvaraj“