05. listopad 2021.

Javni poziv za prijevoz za POSTOJEĆE KORISNIKE – STUDENTI I UČENICI:

Rok za predaju: Srijeda, 20.10.2021. do 23:59 sati

Postojećim korisnicima smatraju se isključivo korisnici koji su pravo na troškove prijevoza ostvarivali u prethodnoj 2020./2021. školskoj/akademskoj godini.

Tražena dokumentacija se podnosi isključivo popunjavanjem online obrasca u nastavku i prilaganjem obveznih dokumenta u za to predviđena polja. Dokumenti mogu biti originali iz sustava e-građani ili skenirane preslike.  

Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza za 2021/2022 za učenike i studente 

Zaključak o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata

 Prije ispunjavanja prijavnice pripremite sljedeće dokumente u obliku pdf. datoteke za slanje: 

 - potvrda škole/visokog učilišta o upisu u razred srednje škole/nastavnu godinu studija u 2021./2022. školskoj/akademskoj godini

 

Grad Varaždin zadržava pravo tražiti originalne dokumente na uvid.