06. listopad 2020.

Javni poziv za prijevoz 2020/2021 za nove korisnike učenike i studente

Rok za predaju: Nedjelja, 25.10.2020. do 23:59 sati

Prijave se podnose isključivo popunjavanjem online obrasca u nastavku i prilaganjem obveznih dokumenata u za to predviđena polja. Dokumenti mogu biti originali iz sustava e-građani ili skenirane preslike.  

Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza za 2020/2021 za učenike i studente 

Prije ispunjavanja prijavnice pripremite sljedeće dokumente u obliku pdf. datoteke za slanje: 

-potvrda o prebivalištu ili osobna iskaznica,

-potvrda srednje škole/visokog učilišta o upisu u 2020./2021. školsku/akademsku godinu,

-preslika kartice ili ugovora s poslovnom bankom o žiro računu.

 

Grad Varaždin zadržava pravo tražiti originalne dokumente na uvid.