01. lipanj 2022.

Javni poziv za prijavu šteta od prirodne nepogode od tuče za područje Grada Varaždina

Krajnji rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave je: Ponedjeljak, 13.06.2022. do 15:00 sati

Tekst Javnog poziva

Obrazac za prijavu PN

Dodatak obrascu PN za prijave na građevini

Odluka o proglašenju prirodne nepogode od tuče za Gradove: Lepoglava i Varaždin te Općina: Bednja, Donja Voća, Vinica, Petrijanec, Maruševec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ

 

6. lipnja 2022. godine 

U skladu s novom uputom Ministarstva financija Republike Hrvatske, Gradsko povjerenstvo Grada Varaždina za procjenu šteta od prirodnih nepogoda utvrđuje i objavljuje:

Tekst dopunjenog i izmijenjenog Javnog poziva od 6.6.2022. godine

Obrazac izjave za prijavu štete na automobilima (dopunsko pojašnjenje: radi se o obrascu izjave svjedoka)