11. rujan 2013.

Javni poziv za prijavu programa humanitarnih i socijalnih udruga radi ostvarivanja prava na potporu iz sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu

Rok za predaju: Utorak, 15.10.2013. do 18:00 sati