12. siječanj 2021.

JAVNI POZIV za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi Program javnih potreba Grada Varaždina u tehničkoj kulturi za 2021. godinu

Rok za predaju: Utorak, 26.01.2021. do 23:59 sati