08. siječanj 2019. | Autor: Marinko Šipoš

Javni poziv za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi Program javnih potreba Grada Varaždina u tehničkoj kulturi za razdoblje od 1.1. - 31.12.2019. godine

Rok za predaju: Srijeda, 06.02.2019. do 00:00 sati