08. svibanj 2023.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Varaždina u tehničkoj kulturi 2023.

Rok za predaju: Utorak, 23.05.2023. do 23:59 sati