30. rujan 2014.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Varaždina u tehničkoj kulturi za 2015. godinu

Rok za predaju: Nedjelja, 19.10.2014. do 00:00 sati

Javni poziv za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi Program javnih potreba Grada Varaždina u tehničkoj kulturi za 2015. godinu

Tekst javnog poziva

Prijavnica - udruge registrirane za djelatnost tehničke kulture

Prijavnica - Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina