19. prosinac 2023.

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i članove Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

Javni poziv bit će otvoren do: Srijeda, 31.01.2024. do 23:59 sati