13. prosinac 2013.

Javni poziv za postavu terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina u 2014. godini