13. prosinac 2012.

Javni poziv za postavu terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina u 2013. godini

Rok za predaju: Ponedjeljak, 31.12.2012. do 00:00 sati