25. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava – Sufinanciranje izlaganja na sajmovima i manifestacijama

Rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave: Petak, 09.12.2022. do 12:00 sati