24. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za potpore - Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja

Rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave, je do: Četvrtak, 08.12.2022. do 12:00 sati