24. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za potpore - Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika u 2022. godini

Rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave, je do: Četvrtak, 08.12.2022. do 12:00 sati