21. prosinac 2023.

Javni poziv za podnošenje prijava - Potpora poduzetnicima za otežani rad poslovne jedinice u kojoj ostvaruju maloprodaju tijekom rekonstrukcije ulica i trgova u Gradu Varaždinu

Rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave: Četvrtak, 28.12.2023. do 12:00 sati