01. prosinac 2023.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore poljoprivrednicima - A) Sufinanciranje programa samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG)

Rok za dostavu prijava je: Petak, 15.12.2023. do 12:00 sati