01. prosinac 2023.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore poljoprivrednicima - G) Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova

Rok za dostavu prijava je: Petak, 15.12.2023. do 12:00 sati