03. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2022. godinu

Rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave, je do: Četvrtak, 01.12.2022. do 12:00 sati

MJERA D - Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina

Ukoliko želite pratiti ovaj natječaj, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.