19. listopad 2021.

Javni Poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2021. godinu

Rok za predaju: Petak, 05.11.2021. do 12:00 sati