08. rujan 2020.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2020. godinu

Rok za predaju:: Četvrtak, 15.10.2020. do 12:00 sati