10. srpanj 2018. | Autor: mr. sc. Tatjana Posavec

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Varaždina u 2018. godini

Rok za predaju: Petak, 17.08.2018. do 12:00 sati