20. srpanj 2021.

Javni poziv za korištenje javnih površina povodom blagdana Velike Gospe

Prijave se podnose u Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, Varaždin, Trg Slobode 12/II do: Petak, 30.07.2021. do 12:00 sati