09. studeni 2015.

Javni poziv za izbor upravitelja sportske građevine u vlasništvu Grada Varaždina

Rok za predaju: Utorak, 24.11.2015. do 00:00 sati

Na temelju članka 10. Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždin", br. 2/12 i 6/15) Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina objavljuje JAVNI POZIV za izbor upravitelja sportske građevine u vlasništvu Grada Varaždina.

Javni poziv