20. ožujak 2024.

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Varaždina

Rok za predaju: Ponedjeljak, 08.04.2024. do 23:59 sati