08. rujan 2020.

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina

Rok za predaju: Srijeda, 23.09.2020. do 23:59 sati

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina

Tekst Javnog poziva

Obrazac-Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Varaždina

Obrazac-Popis predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih

Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih Grada Varaždina