06. prosinac 2016. | Autor: [email protected]

Javni poziv za isplatu "božićnice" za dijete sa prebivalištem na području Grada Varaždina, rođenog u razdoblju od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2016.

Rok za dostavu prijava: Četvrtak, 15.12.2016. do 23:59 sati