26. listopad 2020.

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju 25.504 dionica TD Termoplin d.d.

Rok za podnošenje ponuda je do: Utorak, 10.11.2020. do 17:00 sati