01. srpanj 2022.

Javni poziv za iskazivanje interesa za jednodnevni izlet na more – Kvarner za zainteresirane umirovljenike uz financijsku pomoć Grada Varaždina

Rok za predaju: Ponedjeljak, 25.07.2022. do 10:00 sati