04. ožujak 2024.

Javni poziv građanima za ostvarivanje prava u provođenju mjera poticaja servisiranja ili kupnje bicikala u 2024. godini

Rok za predaju: Ponedjeljak, 03.06.2024. do 00:00 sati

Na Javni poziv mogu se javiti Korisnici koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina.

Korisnici su obvezni predočiti važeću osobu iskaznicu serviseru/prodavatelju bicikala koji se nalazi na popisu, a koji je objavljen uz ovaj Javni poziv.

 

Javni poziv

Popis prodavaonica