13. lipanj 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svrhu izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, visoko učilište – FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU

Rok za predaju: Petak, 29.06.2018. do 10:00 sati

Uvid u spis predmeta se može izvršiti dana 29.06.2018. g., u 10.00 sati, na lokaciji Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Varaždina, Varaždin, P. Preradovića 10.

Tekst poziva