13. lipanj 2023.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za Grad Varaždin za 2023. godinu

Prijave s pripadajućom dokumentacijom podnose se do: Srijeda, 28.06.2023. do 23:59 sati