09. lipanj 2023.

Javni poziv za financiranje pogramskih sadržaja audiovizualnih (televizijskih) programa od interesa za Grad Varaždin za 2023. godinu

Prijave s pripadajućom dokumentacijom podnose se do: Subota, 24.06.2023. do 23:59 sati