10. listopad 2023.

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina

Rok za predaju: Utorak, 31.10.2023. do 23:59 sati

Tekst javnog poziva

Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina imaju građani, udruge građana, članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

Prijedlozi se podnose putem online obrasca u nastavku, a iznimno se prijedlog može podnijeti putem tiskanog obrasca.

 

Nakon što ispunite ovaj online obrazac i stisnete 'pošalji', na e-mail koji ste upisali unutar obrasca, zaprimit ćete e-poruku od pošiljatelja varazdin.hr pod nazivom "Prijava uspješna" u kojoj su podaci o Vašoj prijavi. Klikom na Podaci u PDF formatu otvarit će se .pdf verzija dokumenta koju je potrebno ispisati i ovjeriti:

  1. potpisom (i pečatom - ukoliko je primjenjivo) kandidata, ovlaštene osobe pravne osobe, voditelja radne skupine odnosno člana obitelji
  2. potpisom (i pečatom - ukoliko je primjenjivo) predlagatelja

te poslati na Grad Varaždin (za javno priznanje - ne otvaraj), Franjevački trg 5, 42000 Varaždin

 

Sastavni dio prijedloga je Prilog 2: Očitovanje o prihvaćanju kandidature za dodjelu javnog priznanja Grada Varaždina. Obrazac je sastavljen u tri različite verzije, ovisno o tome tko ga ispunjava:

Ispravnu verziju Obrasca potrebno je preuzeti, ispuniti, potpisati te poslati zajedno s obrascem Prijedloga.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Varaždina

Podaci o osobi/ama koje se predlažu za javno priznanje.

Podaci o osobi/ama koje se predlažu za javno priznanje.

Podaci o osobi/ama koje se predlažu za javno priznanje.

Podaci o osobi/ama koje se predlažu za javno priznanje.

Podaci o predlagatelju.

Podaci o predlagatelju.

Podaci o predlagatelju.

Podaci o predlagatelju.

Ime i prezime te vlastoručni potpis kandidata, ovlaštene osobe pravne osobe, voditelja radne skupine odnosno člana obitelji.

Ime i prezime (ovlaštene osobe) predlagatelja te vlastoručni potpis (i pečat - ako je primjenjivo).

Molimo vas da pozorno pročitate ovu izjavu te označite ukoliko se slažete.

Poziv više nije aktivan