01. veljača 2022.

Javni poziv na dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2022. godini

Krajnji rok za podnošenje prijava je: Četvrtak, 03.03.2022. do 23:59 sati

Javni poziv na dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2022. godini.