04. srpanj 2017. | Autor: [email protected]

Javni poziv na dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2017. godini

Popunjenu prijavu podnositelj prijave treba dostaviti u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg Slobode 12/II Varaždin, do: Četvrtak, 03.08.2017. do 15:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj natječaj, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.